فرماندار مهریز از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بازدید کرد

فرماندار مهریز از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بازدید کرد


به مناسبت روز کارآفرینی و آموزش فنی حرفه ای ، احمدعلی زارعزاده فرماندار مهریز ضمن تقدیر از عملکرد این مرکز، از روند فعالیت ها و کلاس های آموزشی و امکانات مرکز آموزش فنی حرفه ای شهرستان بازدید کرد. سیدابوالقاسم هاشمی گزارشی از روند اجرای برنامه ها و عملکرد این مرکز را به احمدعلی زارعزاده فرماندار مهریز ارائه نمود.
فرماندار مهریز از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بازدید کرد

آدرس کوتاه :