فرماندار مهريز از طرح مسكن مهر در اين شهرستان بازديد کرد

فرماندار مهريز از طرح مسكن مهر در اين شهرستان بازديد کرد


فرماندار مهریز در اين بازديد از مسئولین و پيمانكاران مسكن مهر خواست تا با همکاری و هماهنگی لازم و حفظ کیفیت مطلوب ساختمانها، بر امور ساخت و ساز مسکن مهر در این شهرستان سرعت ببخشند. گفتنی است 371واحد مسکن مهر در سه شهرک شهید رجایی، شهید بهشتی و شهید علی زارع در مهریز در حال ساخت می باشد.
فرماندار مهريز از طرح مسكن مهر در اين شهرستان بازديد کرد

فرماندار مهریز در اين بازديد از مسئولین و پيمانكاران مسكن مهر خواست تا با همکاری و هماهنگی لازم و حفظ کیفیت مطلوب ساختمانها، بر امور ساخت و ساز مسکن مهر در این شهرستان سرعت ببخشند.
گفتنی است 371واحد مسکن مهر در سه شهرک شهید رجایی، شهید بهشتی و شهید علی زارع در مهریز در حال ساخت می باشد.

آدرس کوتاه :