فراخوان شركت پژوهشگران در فرايند انتخاب پژوهشگر برتر استان


مدير كل آموزش و پژوهش استانداري يزد، نحوه شركت در فرايند انتخاب پژوهشگر برتر استان را تشريح كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، " سيد مجتبي حسيني پور" صبح شنبه 8 آذرماه در اين رابطه گفت: متقاضيان شركت در فرايند انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر استان (در گروه هاي «پژوهشگران دستگاه هاي اجرايي استان»، «پژوهشگران مراكز پژوهشي و تحقيقاتي و پژوهشگران آزاد استان» و «پژوهشگران فرهنگي استان») مي بايست حداكثر تا تاريخ 10/9/93 با مراجعه به سايت استانداري يزد

(WWW.Ostanyazd.ir – قسمت «فرم دريافت اطلاعات پژوهش »)

اطلاعات درخواستي را تكميل نمايند.
مدير كل آموزش و پژوهش استانداري يزد افزود: بر اين اساس بعد از ارزيابي اوليه امتيازات توسط دفتر آموزش و پژوهش استانداري، با نفرات برگزيده جهت ارائه مدارك و مستندات خود تماس گرفته خواهد شد و اين افراد بايد مستندات لازم را تا تاريخ 12/9/93 به آن دفتر تحويل نمايند.
لازم به ذكر است فرايند انتخاب پژوهشگران و فناوران در گروه هاي «اعضاء هيئت علمي دانشگاه هاي استان»، «شركت هاي دانش بنيان و فناور»، «اشخاص نوآور و فناور» و « شركت ها و كارخانجات داراي واحد تحقيق و توسعه (R&D) موفق» به ترتيب توسط دانشگاه يزد، پارك علم و فناوري استان، بنياد نخبگان استان و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان در حال انجام مي باشد.


آدرس کوتاه :