شهردار مهریز:هیچ سطل زباله ای در سطح شهر مهریز از دست سارقان در امان نبوده است

شهردار مهریز:هیچ سطل زباله ای در سطح شهر مهریز از دست سارقان در امان نبوده است


شهردار مهریز:هیچ سطل زباله ای در سطح شهر مهریز از دست سارقان در امان نبوده است   علیرضا ابوئی شهردار مهریزدر گزارشی: از به سرقت   رقتن مکرر سطل های زباله سطح شهر مهریز خبر داد .  شهردار مهریز گفت شهرستان مهریز در زمینه عمران شهری میتواند جزئ یکی از بهترین شهرستان های استان   و حتی   کشور باشد به شرطی که تمام مسئولین   کمر همت ببندد و شهرداری و   عوامل ان را در زمینه های مختلف عمرانی همکاری کندد شهرداری را تنها نگذارند.   وی افزودمیزان انتظارات   مردم از شهردار و عوامل شهرداری   و همچنین تمام مسئولین شهرستان به   جا   و به حق است و ما نباید از کوچکترین تلاشی برای پیشرفت شهر دریغ بکنیم. وی در ادامه در پاسخ به وضعیت نامناسب جمع اوری زباله از سطح شهر مهریز توسط ماموران شهرداری گفت: شهر مهریز به تنهای و به غیر از روستاها   50 کیلومتر شعاع معابر و شهرک ها را دارد که باید   شهرداری مهریز تنها با   سی نفر نیرو   زباله از این   منطقه وسیع را جمع اوری کند واین نیرو یک   سوم از نیروی است که در زمان   شهردار قبلی   به این فعالیت مشغول بودند شهردار مهریز در ادامه   پاسخ خود گفت: اولیت جمع اوری زباله در شهرستان مهریز   معابر اصلی و همچنین شهرک ها است ولی متاسفانه هر چقدر سطل زباله در سطح شهر برای جمع اوری اولیه زباله   نصب کردیم توسط سارقان به   سرقت   رفته اند.   و به هر گونه ای که سطل های زباله را نصب   کردیم و سطل های زباله از هر نوعی که بود   به سرقت رفت   و شهرداری نیز در این زمینه زیان های را تحمل کرده واین یکی از مهمترین مشکلات شهرداری مهریز در این زمینه بوده است .  شهردار مهریز در ادامه خاطر نشان کرد که این   پدیده خاص شهر مهریز نیست   و در اکثر شهرهای کشور وجود دارد ابویی خاطر نشان کرد شهر مهریز روزانه بین 35 تا 40 تن زیاله تولید میکند که باید   جمع اوری شود و با وجود نیروی کم در جمع اوری   این میزان زباله در حال حاضر بیش ار توان خود مشغول فعالیت هستیم   و در بعضی   مناطق شهرستان   به علت زباله زیاد مجبور   هستیم   2 بار برای جمع اوری   برویم.   ابویی در ادامه افزود متاسفانه شهرستان مهریز در یک برهه از زمان و دلیل   وجود عوامل مختلف از شهرستان های دیگر استان عقب   نگه داشته شده است   و هم اکنون تلاش و پیگیری شبانه روزی میطلبد تا شهرستان مهریز به جایگاه اصلی خود برسد .
شهردار مهریز:هیچ سطل زباله ای در سطح شهر مهریز از دست سارقان در امان نبوده است

شهردار مهریز:هیچ سطل زباله ای در سطح شهر مهریز از دست سارقان در امان نبوده است

 

علیرضا ابوئی شهردار مهریزدر گزارشی: از به سرقت  رقتن مکرر سطل های زباله سطح شهر مهریز خبر داد

شهردار مهریز گفت شهرستان مهریز در زمینه عمران شهری میتواند جزئ یکی از بهترین شهرستان های استان  و حتی  کشور باشد به شرطی که تمام مسئولین  کمر همت ببندد و شهرداری و  عوامل ان را در زمینه های مختلف عمرانی همکاری کندد شهرداری را تنها نگذارند.

 وی افزودمیزان انتظارات  مردم از شهردار و عوامل شهرداری  و همچنین تمام مسئولین شهرستان به  جا  و به حق است و ما نباید از کوچکترین تلاشی برای پیشرفت شهر دریغ بکنیم.

وی در ادامه در پاسخ به وضعیت نامناسب جمع اوری زباله از سطح شهر مهریز توسط ماموران شهرداری گفت:

شهر مهریز به تنهای و به غیر از روستاها  50 کیلومتر شعاع معابر و شهرک ها را دارد که باید  شهرداری مهریز تنها با  سی نفر نیرو  زباله از این  منطقه وسیع را جمع اوری کند واین نیرو یک  سوم از نیروی است که در زمان  شهردار قبلی  به این فعالیت مشغول بودند

شهردار مهریز در ادامه  پاسخ خود گفت:

اولیت جمع اوری زباله در شهرستان مهریز  معابر اصلی و همچنین شهرک ها است ولی متاسفانه هر چقدر سطل زباله در سطح شهر برای جمع اوری اولیه زباله  نصب کردیم توسط سارقان به  سرقت  رفته اند.

 و به هر گونه ای که سطل های زباله را نصب  کردیم و سطل های زباله از هر نوعی که بود  به سرقت رفت  و شهرداری نیز در این زمینه زیان های را تحمل کرده واین یکی از مهمترین مشکلات شهرداری مهریز در این زمینه بوده است

شهردار مهریز در ادامه خاطر نشان کرد که این  پدیده خاص شهر مهریز نیست  و در اکثر شهرهای کشور وجود دارد ابویی خاطر نشان کرد شهر مهریز روزانه بین 35 تا 40 تن زیاله تولید میکند که باید  جمع اوری شود و با وجود نیروی کم در جمع اوری  این میزان زباله در حال حاضر بیش ار توان خود مشغول فعالیت هستیم  و در بعضی  مناطق شهرستان  به علت زباله زیاد مجبور  هستیم  2 بار برای جمع اوری  برویم.

 

ابویی در ادامه افزود متاسفانه شهرستان مهریز در یک برهه از زمان و دلیل  وجود عوامل مختلف از شهرستان های دیگر استان عقب  نگه داشته شده است  و هم اکنون تلاش و پیگیری شبانه روزی میطلبد تا شهرستان مهریز به جایگاه اصلی خود برسد .

آدرس کوتاه :