ستاد ساماندهی امور جوانان مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد

ستاد ساماندهی امور جوانان مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، ستاد ساماندهی امور جوانان مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد برنامه ریزی مراسم هفته ازدواج و  تعامل ادارات جهت فعالیت هر چه بیشتر شبکه فعالین ازدواج مهمترین مصوبات این نشست بود. فرماندار مهریز در این ستاد بر پیشگیری از بلای خانمان سوز اعتیاد در بین جوانان تاکید کرد و گفت: 80 درصد از طلاق های شهرستان مهریز ارتباط مستقیمی با اعتیاد دارد لذا ادارات و دستگاه های اجرایی تمام تلاش خود را برای آگاه سازی و آموزش خانواده ها به کار گیرند.
ستاد ساماندهی امور جوانان مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، ستاد ساماندهی امور جوانان مهریز به ریاست فرماندار تشکیل شد
برنامه ریزی مراسم هفته ازدواج و  تعامل ادارات جهت فعالیت هر چه بیشتر شبکه فعالین ازدواج مهمترین مصوبات این نشست بود.
فرماندار مهریز در این ستاد بر پیشگیری از بلای خانمان سوز اعتیاد در بین جوانان تاکید کرد و گفت:
80 درصد از طلاق های شهرستان مهریز ارتباط مستقیمی با اعتیاد دارد لذا ادارات و دستگاه های اجرایی تمام تلاش خود را برای آگاه سازی و آموزش خانواده ها به کار گیرند.

آدرس کوتاه :