روحانیت پرچم دار مبارزه با افکار انحرافی

روحانیت پرچم دار مبارزه با افکار انحرافی


روحانیت پرچم دار مبارزه با افکار انحرافی و منشأ تحولات عظیم بوده و کشل گیری انقلاب اسلامی به حضور روحانیت برمی گردد.
روحانیت پرچم دار مبارزه با افکار انحرافی
  روحانیت پرچم دار مبارزه با افکار انحرافی و منشأ تحولات عظیم بوده و کشل گیری انقلاب اسلامی به حضور روحانیت برمی گردد.

فرماندار مهریز در گردهمایی روحانیون و طلاب شهرستان مهریز در دفتر امام جمعه شهرستان فرمود: روحانیت پرچم دار مبارزه با افکار انحرافی و منشأ تحولات عظیم بوده و شکل گیری انقلاب اسلامی به حضور روحانیت برمی گردد و در همیشه تاریخ روحانیت نقش کلیدی در آزادی ملت ایران از دست حکام ظالم داشته است.

احمدعلی زارعزاده فرماندار مهریز با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی به نامگذاری سال 88 به سال اصلاح الگوی مصرف گفت : مهمترین تهدید نظام اسلامی اسراف است چرا که توان بین تولید و مصرف به هم خورده است و از هم اکنون روحانیت سعی کنند پارامتر سخنرانی ها و وعظهایشان را بر مبنای فرمایش رهبر معظم انقلاب قرار دهند.

آدرس کوتاه :