راه و ترابری

راه و ترابری


لیست پروژه های عمرانی سال 1387 بر حسب فصل-پروژه-شهرستان فصل- برنامه- پروژه اعتبار(میلیون ریال) فصل حمل و نقل   روکش آسفالت راههای روستایی 1800 مرمت و توسعه ساختمانهای راهداری 40 روکش آسفالت راههای فرعی 1000 احداث راههای روستایی 2500 خرید ماشین آلات در سطح استان 904 اصلاح و بهسازی راههای روستایی 3100 اصلاح و رفع 8 نقطه حادثه خیز 2000 خط کشی راهها و تجهیزات و علائم 1200 تعمیرات ابنیه فنی و عملیات حفاظت پلها 650 تجهیز ماشین آلات در سطح استان 600 سیلکت راههای روستایی 300 سیلکت راههای فرعی 400 مطالعه راههای شهرستان 60 اصلاح نقطه حادثه خیز ارنان به دهشیر و تنگ چنار به علی آباد چهل گزی 1300  
راه و ترابری

لیست پروژه های عمرانی سال 1387 بر حسب فصل-پروژه-شهرستان


فصل- برنامه- پروژه

اعتبار(میلیون ریال)

فصل حمل و نقل

 

روکش آسفالت راههای روستایی

1800

مرمت و توسعه ساختمانهای راهداری

40

روکش آسفالت راههای فرعی

1000

احداث راههای روستایی

2500

خرید ماشین آلات در سطح استان

904

اصلاح و بهسازی راههای روستایی

3100

اصلاح و رفع 8 نقطه حادثه خیز

2000

خط کشی راهها و تجهیزات و علائم

1200

تعمیرات ابنیه فنی و عملیات حفاظت پلها

650

تجهیز ماشین آلات در سطح استان

600

سیلکت راههای روستایی

300

سیلکت راههای فرعی

400

مطالعه راههای شهرستان

60

اصلاح نقطه حادثه خیز ارنان به دهشیر و تنگ چنار به علی آباد چهل گزی

1300

 

آدرس کوتاه :