راهیابی دو نفر از اوقاف مهریز به مسابقات کشوری قرآن کریم

راهیابی دو نفر از اوقاف مهریز به مسابقات کشوری قرآن کریم


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، حجت الاسلام محمود میرجلیلی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مهریز از راهیابی دو نفر از شهرستان مهریز به مسابقات کشوری قرآن کریم خبر داد. وی افزود:  فرزانه دهقانی زاده در رشته حفظ 10  جزء و فاطمه السادات ابراهیمی در رشته 5 جزء قرآن کریم در چهارمین دوره مسابقات ابتهال اوقاف استان یزد خوش درخشیدند و به مسابقات کشوری اوقاف و امور خیریه راه یافتند. وی همچنین از کسب چند رتبه برتر استانی در این دوره از مسابقات خبر داد و افزود: نفیسه فائزی و زهرا السادات مدرسی در رشته قرائت دوم و سوم استانی شدند. مهدیه شمس در رشته حفظ ده جزء قرآن کریم مقام دوم استانی را از آن خود کرد. سمیه مسعودی هم در رشته حفظ 20 جزء دوم شد، فائزه دهقان چناری، راضیه خواجه مهریزی در رشته ترتیل دوم و سوم شدند. گفتنی است مسابقات شهرستانی چهارمین دوره مسابقات ابتهال اوقاف استان یزد با حضور 70 نفر در محل حسینیه بزرگ استهریج برگزار شد که 11 نفر آنها به مسابقات استانی راه یافته بودند.  
راهیابی دو نفر از اوقاف مهریز به مسابقات کشوری قرآن کریم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، حجت الاسلام محمود میرجلیلی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مهریز از راهیابی دو نفر از شهرستان مهریز به مسابقات کشوری قرآن کریم خبر داد.
وی افزود:  فرزانه دهقانی زاده در رشته حفظ 10  جزء و فاطمه السادات ابراهیمی در رشته 5 جزء قرآن کریم در چهارمین دوره مسابقات ابتهال اوقاف استان یزد خوش درخشیدند و به مسابقات کشوری اوقاف و امور خیریه راه یافتند.
وی همچنین از کسب چند رتبه برتر استانی در این دوره از مسابقات خبر داد و افزود:
نفیسه فائزی و زهرا السادات مدرسی در رشته قرائت دوم و سوم استانی شدند.
مهدیه شمس در رشته حفظ ده جزء قرآن کریم مقام دوم استانی را از آن خود کرد.
سمیه مسعودی هم در رشته حفظ 20 جزء دوم شد، فائزه دهقان چناری، راضیه خواجه مهریزی در رشته ترتیل دوم و سوم شدند.
گفتنی است مسابقات شهرستانی چهارمین دوره مسابقات ابتهال اوقاف استان یزد با حضور 70 نفر در محل حسینیه بزرگ استهریج برگزار شد که 11 نفر آنها به مسابقات استانی راه یافته بودند.
 


آدرس کوتاه :