دفتر مشاوره دانشگاه پیام نور مهریز راه اندازی شد

دفتر مشاوره دانشگاه پیام نور مهریز راه اندازی شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، دکتر کلانتری رئیس دانشگاه پیام نور استان در مراسم افتتاحیه دفتر مشاوره دانشگاه پیام نور مهریز که با حضور جمعی از مسئولین شهرستان برگزار شد از مجهز شدن سایر دانشگاه های پیام نور استان به دفاتر مشاوره تا پایان همین هفته خبر داد و افزود: در 11 مرکز دانشگاهی پیام نور در شهرستان های استان، شهرستان مهریز دهمین مرکزی بود که به دفتر مشاوره مجهز و تا پایان هفته نیز با راه اندازی این دفتر در  دانشگاه پیام نور تفت تمامی 11 دانشگاه پیام نور استان به دفاتر مشاوره مجهز خواهد شد. وی افزود: مشاوره های تحصیلی، روانشناسی، خانوادگی و مذهبی در این دفاتر توسط اساتیدی مجرب به انجام خواهید رسید و دانشجویان مشکلات خود را برای رفع در این دفاتر با مشاوران متخصص در میان خواهد گذاشت. کلانتری بیان داشت:‌ در حال حاضر اساتیدی از شبکه فعالین ازدواج و دفتر نهاد مقام معظم رهبری و روحانیون در این دفاتر به مشاوره دانشجویان خواهند پرداخت و در مهر ماه سال جاری نیز این دفاتر بصورت تخصصی فعالیت خود را ادامه خواهند داد.
دفتر مشاوره دانشگاه پیام نور مهریز راه اندازی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، دکتر کلانتری رئیس دانشگاه پیام نور استان در مراسم افتتاحیه دفتر مشاوره دانشگاه پیام نور مهریز که با حضور جمعی از مسئولین شهرستان برگزار شد از مجهز شدن سایر دانشگاه های پیام نور استان به دفاتر مشاوره تا پایان همین هفته خبر داد و افزود:
در 11 مرکز دانشگاهی پیام نور در شهرستان های استان، شهرستان مهریز دهمین مرکزی بود که به دفتر مشاوره مجهز و تا پایان هفته نیز با راه اندازی این دفتر در  دانشگاه پیام نور تفت تمامی 11 دانشگاه پیام نور استان به دفاتر مشاوره مجهز خواهد شد.
وی افزود: مشاوره های تحصیلی، روانشناسی، خانوادگی و مذهبی در این دفاتر توسط اساتیدی مجرب به انجام خواهید رسید و دانشجویان مشکلات خود را برای رفع در این دفاتر با مشاوران متخصص در میان خواهد گذاشت.
کلانتری بیان داشت:‌ در حال حاضر اساتیدی از شبکه فعالین ازدواج و دفتر نهاد مقام معظم رهبری و روحانیون در این دفاتر به مشاوره دانشجویان خواهند پرداخت و در مهر ماه سال جاری نیز این دفاتر بصورت تخصصی فعالیت خود را ادامه خواهند داد.

آدرس کوتاه :