در مسابقات قرآن همسران شاهد كشور: همسر شهید مهریزی مقام سوم را كسب كرد

در مسابقات قرآن همسران شاهد كشور: همسر شهید مهریزی مقام سوم را كسب كرد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، علی محمد نصیری رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مهریز با اعلام این خبر افزود: ' فاطمه زارع بیدكی ' در این مسابقات در رشته مفاهیم سوم كشور شد. وی اضافه كرد: این مسابقات به تازگی در رشته های مختلف قران كریم و با حضور نفرات برتر استان ها در تهران برگزار شد . وی تصریح كرد: این همسر شهید در مرحله استانی مسابقات هم مقام اول را كسب كرده بود . رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران مهریز تاكید كرد: در مسابقات امسال فرهنگی بنیاد شهید بیش از 50 نفر از همسران و فرزندان شاهد و ایثارگر مهریز حضور داشته اند . نصیری تصریح كرد: حضور فرزندان و همسران شاهد و ایثارگر در مسابقات متعدد فرهنگی و ورزشی یكی از اهداف مهم این نهاد مقدس می باشد . 
در مسابقات قرآن همسران شاهد كشور: همسر شهید مهریزی مقام سوم را كسب كرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، علی محمد نصیری رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مهریز با اعلام این خبر افزود: ' فاطمه زارع بیدكی ' در این مسابقات در رشته مفاهیم سوم كشور شد.
وی اضافه كرد: این مسابقات به تازگی در رشته های مختلف قران كریم و با حضور نفرات برتر استان ها در تهران برگزار شد .
وی تصریح كرد: این همسر شهید در مرحله استانی مسابقات هم مقام اول را كسب كرده بود .
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران مهریز تاكید كرد: در مسابقات امسال فرهنگی بنیاد شهید بیش از 50 نفر از همسران و فرزندان شاهد و ایثارگر مهریز حضور داشته اند .
نصیری تصریح كرد: حضور فرزندان و همسران شاهد و ایثارگر در مسابقات متعدد فرهنگی و ورزشی یكی از اهداف مهم این نهاد مقدس می باشد . 

آدرس کوتاه :