در سالروز فتح خرمشهر، قبورشهدای گمنام مهریز عطر افشانی شد

در سالروز فتح خرمشهر، قبورشهدای گمنام مهریز عطر افشانی شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناسبت سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر، قبورشهدای گمنام شهرستان مهریز با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین عطر افشانی شد. مسئولین در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فتح خرمشهر با 313 شهید این شهرستان عهد و پیمان بستند.
در سالروز فتح خرمشهر، قبورشهدای گمنام مهریز عطر افشانی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، به مناسبت سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر، قبورشهدای گمنام شهرستان مهریز با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین عطر افشانی شد.
مسئولین در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فتح خرمشهر با 313 شهید این شهرستان عهد و پیمان بستند.

آدرس کوتاه :