خيّر مهريزي زمين چهارهزار متري خود را به بيمارستان فاطمه الزهراي اين شهرستان اهدا كرد

خيّر مهريزي زمين چهارهزار متري خود را به بيمارستان فاطمه الزهراي اين شهرستان اهدا كرد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، خيّر مهريزي زمين چهارهزار متري خود با ارزشي بالغ بر صد ميليون تومان را به بيمارستان فاطمه الزهراي اين شهرستان اهدا كرد. حاج صادق زارع بيدكي يكي از خيرين مهريزي كه ماه گذشته در بيمارستان بستري شده بود پس معالجه و درمان با نيتي خداپسندانه زمين چهارهزار متري خود با ارزشي بالغ بر صد ميليون تومان را جهت امورات و رفع مشكلات بخش درمان به بيمارستان فاطمه الزهراي اين شهرستان اهدا كرد. وي پدر شهيد بزرگوار محمدرضا زارع بيدكي مي باشد. به همين مناسبت فرماندار مهريز به همراه مديربيمارستان فاطمه الزهراي اين شهرستان و ديگر مسئولين با حضور در خانه اين خيّر گرامي با اهداي لوحي سپاس از اين عمل نيك وي قدرداني كردند. سيدرسول محسن زاده  مديربيمارستان فاطمه الزهرا در اين ديدار  گفت: ضمن تشكر از بانيان خير اينگونه اقدامات خالصانه كه در جهت رفع نيازهاي حياتي و اساسي مردم بعمل مي آيد تاكنون خيّرين اين شهرستان بيش از يك ميليارد تومان به اين بيمارستان كمك كرده اند. مهدي كياني مقدم فرماندار مهريز هم اين کار خیر و عمل خداپسندانه را توفيقي الهي دانست و ضمن قدرداني از اين خيّر ارجمند گفت: مال وثروت مهم اگر برای پیشبرد اهداف دینی وانسانی خرج شده باشد بهترین خیر است . کار خیر و کمک به همنوع توفیق الهی می خواهد لذا این موضوع یک امر صرفاً اتفاقی نیست . وی گفت : کسی که از مال به راحتی گذشت مطمئن باشید در راه خدا جان را راحت تر نثار می کند كياني مقدم افزود: ایشان گفت : عجله وشتاب کار خوبی نیست ولی جهت کار خیر مردم از یکدیگر سبقت می گیرند کار خیر کار فرهنگی وانفاق است وباید دراین خصوص بیشتر تبلیغ شود فرهنگ کار خیر در جامعه نهادینه شده است .
خيّر مهريزي زمين چهارهزار متري خود را به بيمارستان فاطمه الزهراي اين شهرستان اهدا كرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، خيّر مهريزي زمين چهارهزار متري خود با ارزشي بالغ بر صد ميليون تومان را به بيمارستان فاطمه الزهراي اين شهرستان اهدا كرد.
حاج صادق زارع بيدكي يكي از خيرين مهريزي كه ماه گذشته در بيمارستان بستري شده بود پس معالجه و درمان با نيتي خداپسندانه زمين چهارهزار متري خود با ارزشي بالغ بر صد ميليون تومان را جهت امورات و رفع مشكلات بخش درمان به بيمارستان فاطمه الزهراي اين شهرستان اهدا كرد.
وي پدر شهيد بزرگوار محمدرضا زارع بيدكي مي باشد.
به همين مناسبت فرماندار مهريز به همراه مديربيمارستان فاطمه الزهراي اين شهرستان و ديگر مسئولين با حضور در خانه اين خيّر گرامي با اهداي لوحي سپاس از اين عمل نيك وي قدرداني كردند.
سيدرسول محسن زاده  مديربيمارستان فاطمه الزهرا در اين ديدار  گفت: ضمن تشكر از بانيان خير اينگونه اقدامات خالصانه كه در جهت رفع نيازهاي حياتي و اساسي مردم بعمل مي آيد تاكنون خيّرين اين شهرستان بيش از يك ميليارد تومان به اين بيمارستان كمك كرده اند.
مهدي كياني مقدم فرماندار مهريز هم اين کار خیر و عمل خداپسندانه را توفيقي الهي دانست و ضمن قدرداني از اين خيّر ارجمند گفت:
مال وثروت مهم اگر برای پیشبرد اهداف دینی وانسانی خرج شده باشد بهترین خیر است . کار خیر و کمک به همنوع توفیق الهی می خواهد لذا این موضوع یک امر صرفاً اتفاقی نیست .
وی گفت : کسی که از مال به راحتی گذشت مطمئن باشید در راه خدا جان را راحت تر نثار می کند
كياني مقدم افزود: ایشان گفت : عجله وشتاب کار خوبی نیست ولی جهت کار خیر مردم از یکدیگر سبقت می گیرند کار خیر کار فرهنگی وانفاق است وباید دراین خصوص بیشتر تبلیغ شود فرهنگ کار خیر در جامعه نهادینه شده است .

آدرس کوتاه :