خود کفایی کمیته امداد شهرستان مهریزدر زمینه ایجاد طرح های قالیبافی

خود کفایی کمیته امداد شهرستان مهریزدر زمینه ایجاد طرح های قالیبافی


                                                                                                 محمد رضا زارعزاده   رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان مهریز در گزارشی عنوان کرد . کميته امداد امام خميني (ره)شهرستان مهريز در يک سال گذشته تعداد 92 مورد اشتغال از منابع امدادي به مبلغ بیش از چهار میلیاردو هشتصد میلیون   ريال ايجاد کرده است.وی افزود 10 مورد نيز از منابع بنگاههاي اقتصادي و زودبازده به مبلغ بیش از 700 میلیون   ريال پرداخت شده که جمعا 102 خانوارمشغول به کار گرديده اند.همچنين در اين مدت 18 نفر از طريق کاريابي هابه کارخانجات وشرکت ها معرفي شده اند.وی افزود در طول برنامه يکساله 352 نفر از مجريان طرح هاي اشتغال در کلاسهاي اموزش شرکت داده شده اند و1800 مورد بازديدونظارت از طرح ها صورت گرفته است.وی   گفت از ديگر فعاليت هاي واحد اشتغال و خود کفايي اين کميته در ايجاد طرح هاي قاليبافي است.در حال حاضر 90 خ انوار در اين زمينه مشغول ميباشند ودر سال گذشته 55 تخته قالي توليد نموده اند که مبلغ   بیش از 670 میلیون ریال   فروخته شده و مبلغ 546   میلیون ریال   ريال سود عايد انان گرديده است.وی در پایان خاطر نشان کرد واحد اشتغال و خود کفايي امداد فعلا براي سر پرست خانواده هاي تحت پوشش امکان پرداخت وام در زمينه هاي مختلف شغلي را دارد و هدف استقلال و ايجاد درامد براي انان را دنبال ميکند.
خود کفایی کمیته امداد شهرستان مهریزدر زمینه ایجاد طرح های قالیبافی

                                                                                                


محمد رضا زارعزاده  رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان مهریز در گزارشی عنوان کرد .

کميته امداد امام خميني (ره)شهرستان مهريز در يک سال گذشته تعداد 92 مورد اشتغال از منابع امدادي به مبلغ بیش از چهار میلیاردو هشتصد میلیون  ريال ايجاد کرده است.وی افزود 10 مورد نيز از منابع بنگاههاي اقتصادي و زودبازده به مبلغ بیش از 700 میلیون  ريال پرداخت شده که جمعا 102 خانوارمشغول به کار گرديده اند.همچنين در اين مدت 18 نفر از طريق کاريابي هابه کارخانجات وشرکت ها معرفي شده اند.وی افزود در طول برنامه يکساله 352 نفر از مجريان طرح هاي اشتغال در کلاسهاي اموزش شرکت داده شده اند و1800 مورد بازديدونظارت از طرح ها صورت گرفته است.وی  گفت از ديگر فعاليت هاي واحد اشتغال و خود کفايي اين کميته در ايجاد طرح هاي قاليبافي است.در حال حاضر 90 خانوار در اين زمينه مشغول ميباشند ودر سال گذشته 55 تخته قالي توليد نموده اند که مبلغ  بیش از 670 میلیون ریال  فروخته شده و مبلغ 546  میلیون ریال  ريال سود عايد انان گرديده است.وی در پایان خاطر نشان کرد واحد اشتغال و خود کفايي امداد فعلا براي سر پرست خانواده هاي تحت پوشش امکان پرداخت وام در زمينه هاي مختلف شغلي را دارد و هدف استقلال و ايجاد درامد براي انان را دنبال ميکند.

آدرس کوتاه :