تصاویر روز طبیعت در مهریز از دریچه دوربین- قسمت دوم

تصاویر روز طبیعت در مهریز از دریچه دوربین- قسمت دوم


13 فروردین، مهریز میزبان خیل انبوهی از میهمانان و مسافرین نوروزی
تصاویر روز طبیعت در مهریز از دریچه دوربین- قسمت دوم

کوه ریگ در روز طبیعت از دریچه دوربین فرمانداری :

 

پارک کوثر (حسن آباد) در روز طبیعت از دریچه دوربین فرمانداری:

آدرس کوتاه :