با حضور فرماندار مهریز؛ بند خاکی دهستان بهادران مهریز افتتاح شد

با حضور فرماندار مهریز؛ بند خاکی دهستان بهادران مهریز افتتاح شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، بند خاکی دهستان بهادران مهریز با اعتبار 200 میلیون تومان افتتاح شد. این بند خاکی با حجم عملیات خاکی 115000 متر مکعب، حجم آبگیری 300000 متر مکعب، حجم سرریز 80 متر مکعب، ارتفاع بند 6 متر، عرض تاج 5 متراز اعتبارات سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به استان یزد در مراسمی با حضور فرماندار مهریز، معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد و جمعی از مسئولین شهرستان مهریز به بهره برداری رسید.
با حضور فرماندار مهریز؛ بند خاکی دهستان بهادران مهریز افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، بند خاکی دهستان بهادران مهریز با اعتبار 200 میلیون تومان افتتاح شد.
این بند خاکی با حجم عملیات خاکی 115000 متر مکعب، حجم آبگیری 300000 متر مکعب، حجم سرریز 80 متر مکعب، ارتفاع بند 6 متر، عرض تاج 5 متراز اعتبارات سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به استان یزد در مراسمی با حضور فرماندار مهریز، معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد و جمعی از مسئولین شهرستان مهریز به بهره برداری رسید.

آدرس کوتاه :