بازدید سرپرست جدید اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مهریز از کانون های فرهنگی مساجد این شهر

بازدید سرپرست جدید اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مهریز از کانون های فرهنگی مساجد این شهر


بازدید سرپرست جدید اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مهریز از کانون های فرهنگی مساجد این شهر   سیدرضا آقایی سرپرست جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز در هفته آینده از کانون های فرهنگی هنری مسجد مهریز بازدید می نماید این بازدید با هدف آشنایی هرچه بیشتر با مسئولان کانون ها ، فعالیت ها و اقدامات انجام گرفته و بررسی مسائل و مشکلات آنان انجام خواهد شد. لازم به ذکر است این شهرستان دارای 21 کانون فرهنگی هنری فعال می باشد که از این تعداد دو کانون اختصاص به بانوان دارد. از اقدامات اخیر این کانون ها که با هدف آشنایی جوانان با مساجد و انجام فعالیت های فرهنگی ، هنری و مذهبی تشکیل شده ، برگزاری مسابقات فرهنگی نماز ، پیامبر شناسی ، خطابه غدیر ، اجرای طرح تلاوت نور و برپایی مراسم ویژه در مناسبت های مختلف مذهبی بوده است نون های فرهنگی هنری مسجد مهریز بازدید می نماید
بازدید سرپرست جدید اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مهریز از کانون های فرهنگی مساجد این شهر

بازدید سرپرست جدید اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مهریز از کانون های فرهنگی مساجد این شهر

 

سیدرضا آقایی سرپرست جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز در هفته آینده از کانون های فرهنگی هنری مسجد مهریز بازدید می نماید این بازدید با هدف آشنایی هرچه بیشتر با مسئولان کانون ها ، فعالیت ها و اقدامات انجام گرفته و بررسی مسائل و مشکلات آنان انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است این شهرستان دارای 21 کانون فرهنگی هنری فعال می باشد که از این تعداد دو کانون اختصاص به بانوان دارد.
از اقدامات اخیر این کانون ها که با هدف آشنایی جوانان با مساجد و انجام فعالیت های فرهنگی ، هنری و مذهبی تشکیل شده ، برگزاری مسابقات فرهنگی نماز ، پیامبر شناسی ، خطابه غدیر ، اجرای طرح تلاوت نور و برپایی مراسم ویژه در مناسبت های مختلف مذهبی بوده است نون های فرهنگی هنری مسجد مهریز بازدید می نماید


آدرس کوتاه :