اولین نشست مدیران تعاون روستایی استان در مهریز تشکیل شد

اولین نشست مدیران تعاون روستایی استان در مهریز تشکیل شد


مدیر کل تعاون روستایی استان یزد: تخصیص 8 میلیارد تومان اعتبار بین اداره های تعاون روستایی استان یزد
اولین نشست مدیران تعاون روستایی استان در مهریز تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، مرشدی مدیر کل تعاون روستایی استان یزد در نشست مدیران تعاون روستایی شهرستانها که در مهریز تشکیل شد از تخصیص 8 میلیارد تومان به اداره های تعاون روستایی استان یزد در سال 90 خبر داد و افزود: 8 میلیارد تومان از اعتبارات کمک های فنی اعتباری بین تشکل های تعاون روستایی استان یزد برای احداث بازارچه های محصولات کشاورزی و دامی، ساخت صنایع تبدیلی و فرآوری، سیلو، سرد خانه و انبار و ...تخصیص خواهد یافت.
مرشدی در این نشست همچنین بر ساماندهی فروشگاه های تعاون روستائیان تاکید و از برنامه های مهم این اداره کل در سال 90 خبر داد.
وی گستره خدمات شبكه تعاونیهای روستایی را قبل، حین و بعد از تولید محصول دانست و افزود: تعاونیهای روستایی و كشاورزی برگرفته از مشاركت 120 هزار نفر از مردم روستایی و كشاورز در سراسر استان است.
مرشدی تامین نیازمندیهای مردم روستا، توزیع سوخت و نهاده‌های كشاورزی، خرید و بازار رسانی محصولات كشاورزی را از اهم وظایف و رسالتهای شبكه تعاونیهای روستایی و كشاورزی توصیف كرد.
وی با برشمردن تولیدات عمده استان نظیر شیر، گوشت مرغ، خیار سبز، فرآورده های لبنی، انار و... بازاررسانی محصولات كشاورزی را جزء دغدغه اصلی تولید كنندگان دانست و با اشاره به ضابطه‌مندی تعاونیهای روستایی و كشاورزی در قالب برنامه عملیاتی اظهار داشت: این تعاونیها نقش موثری در تولید و بازاررسانی محصولات كشاورزی دارند.
در ادامه نیز مدیران تعاون روستایی شهرستانها نیز به بیان دیدگاه ها و بیان مشکلات خود در تعاون روستایی پرداختند و مقرر شد مدیران شهرستانها پروژه های پیشنهادی خود برای اجرا در سال 90 را به اداره کل تعاون استان ارسال کنند.
گفتنی است 109 تشكل روستايي با تعداد عضو 81238 نفر در تعاوني هاي روستايي، 22649 نفر در تعاوني هاي كشاورزي و 628 نفر در تعاوني هاي زنان در استان فعاليت دارند.

 

آدرس کوتاه :