افزایش 30درصدی تولید عسل در شهرستان مهریز

افزایش 30درصدی تولید عسل در شهرستان مهریز


افزایش 30درصدی تولید عسل در شهرستان مهریز محمود زارعزاده رئیس جهاد کشاورزی شهرستان مهریز در گزارشی از افزایش تولید 30 درصدی عسل طبیعی در شهرستان مهریز خبر داد و گفت : در شهرستان مهریز 260 تولید کننده عسل و پرورش دهنده زنبور عسل وجود دارد که با داشتن مجموع 7445 کندو ی زنبور عسل سالیانه بیش از 59 تن عسل تولید میکنند که در سال جاری به طور متوسط نسبت به سال گذشته به دلیل بهبود وضعیت مراتع این شهرستان 30 درصد افزایش داشته است . زارعزاده در پایان خاطر نشان کرد   شهرستان مهریز با این میزان تولید رتبه دوم تولید عسل را در استان دارد .
افزایش 30درصدی تولید عسل در شهرستان مهریز

افزایش 30درصدی تولید عسل در شهرستان مهریز

محمود زارعزاده رئیس جهاد کشاورزی شهرستان مهریز در گزارشی از افزایش تولید 30 درصدی عسل طبیعی در شهرستان مهریز خبر داد و گفت : در شهرستان مهریز 260 تولید کننده عسل و پرورش دهنده زنبور عسل وجود دارد که با داشتن مجموع 7445 کندو ی زنبور عسل سالیانه بیش از 59 تن عسل تولید میکنند که در سال جاری به طور متوسط نسبت به سال گذشته به دلیل بهبود وضعیت مراتع این شهرستان 30 درصد افزایش داشته است .

زارعزاده در پایان خاطر نشان کرد  شهرستان مهریز با این میزان تولید رتبه دوم تولید عسل را در استان دارد .

آدرس کوتاه :