افتتاح كتابخانه شهيد مطهري مهريز از اوايل شهريور

افتتاح كتابخانه شهيد مطهري مهريز از اوايل شهريور


رئیس اداره کتابخانه های عمومی مهریز گفت: ساختمان جدید کتابخانه شهید مطهری مهریز همزمان با 3 کتابخانه دیگر استان اوایل شهریور ماه افتتاح می شود. به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز:سعید قریشی رئیس اداره کتابخانه های عمومی مهریز در نشستی که به منظور آماده سازی  ساختمان جدید کتابخانه شهید مطهری مهریز برگزار شد با اعلام این خبر افزود: این کتابخانه با اعتبار ۶۰۰ میلیون تومان و مساحت ۲هزار و ۷۵۰ مترمربع پس از چهار بار تغییر مکان افتتاح می شود وی افزود: مهریز با ۱۲ کتابخانه عمومی پس از شهرستان یزد رتبه دوم تعداد کتابخانه را در استان داراست
افتتاح كتابخانه شهيد مطهري مهريز از اوايل شهريور
رئیس اداره کتابخانه های عمومی مهریز گفت: ساختمان جدید کتابخانه شهید مطهری مهریز همزمان با 3 کتابخانه دیگر استان اوایل شهریور ماه افتتاح می شود.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز:سعید قریشی رئیس اداره کتابخانه های عمومی مهریز در نشستی که به منظور آماده سازی  ساختمان جدید کتابخانه شهید مطهری مهریز برگزار شد با اعلام این خبر افزود: این کتابخانه با اعتبار ۶۰۰ میلیون تومان و مساحت ۲هزار و ۷۵۰ مترمربع پس از چهار بار تغییر مکان افتتاح می شود

وی افزود: مهریز با ۱۲ کتابخانه عمومی پس از شهرستان یزد رتبه دوم تعداد کتابخانه را در استان داراست
آدرس کوتاه :