رییس کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) مهریز گفت: طی سالجاری 726 مددجوی مهریزی زیر پوشش آموزش های فنی و حرفه ای قرار گرفتند .

 

 به گزارش روابط عموممي فرمانداري شهرستان مهريزˈ  سید مهدی حسینی ˈ گفت :آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت زندگی از برنامه های مهم این نهاد است .

وی ادامه داد: استقبال مددجویان زیر پوشش برای حضور در دوره های فنی و حرفه ای بسیار خوب است که تا پایان سال ادامه دارد .

رییس کمیته امداد مهریز گفت: برای محرومیت زدایی کارهای مختلفی را باید انجام داد که آموزش و ارتقای فرهنگی و علمی در اولویت است .

حسینی افزود: برای رفع مشکلات محرومین و نیازمندان باید جهت توانمند سازی افراد زیر پوشش سرمایه گذاری کرد و این امر با آموزش امکان دارد .

وی گفت: برای برگزاری دوره های فنی و حرفه ای مددجویان زیر پوشش امسال بیش از 170 میلیون ریال هزینه شده است .

رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) مهریز ، دوره های برگزار شده را شامل: کارآفرینی و بلند مدت، ترویجی و طرح استاد شاگردی ذکر کرد .