30 برنامه درهفته نیروی انتظامی در مهریز پيش بيني شده است .

سرهنگ سيد رضا مكي  در آستانه هفته نيروي انتظامي ( 10 الي 16 مهر) در نشستی خبری  افزود: در اين مدت 10 نفر قاچاقچي و همچنين 46 نفر هم توزيع كننده مواد مخدر شناسايي و دستگير شدند.

فرمانده منطقه انتظامي مهريز گفت:طي يكسال گذشته توسط ماموران مبارزه با مواد مخدر اين فرماندهي بيش از دو هزار و 800كيلوگرم انواع مواد مخدر كشف و ضبط شده است. 

وي اضافه كرد: كشف بيش از 28 هزار ليتر سوخت قاچاق و 123 مورد كشف سرقت بخصوص سرقت موتور سيكلت ، سه هزار 577 عدد CD غير مجاز و هشت قبضه سلاح شكاري غير مجاز هم از ديگر فعاليت هاي اين فرماندهي بوده است .
فرمانده منطقه انتظامي مهريز از شناسايي و دستگيري چهار هزار و 153 نفر افغاني غير مجاز در سطح اين شهرستان در همين مدت خبر داد كه قصد داشتند بدون مجوز و از مسير مهريز به مركز ايران سفر نمايند.
مكي با اشاره به نقش پليس 110 و همكاري خوب مردم مهريز با اين پليس يادآور شد: طي يكسال گذشته بيش از 12 هزار مورد تماس صورت گرفته كه از اين تعداد سه هزار و 100 مورد آن عملياتي شده است .
وي خاطر نشان كرد: طي هفته نيروي انتظامي در مهريز 30 برنامه در بخش هاي فرهنگي ، آموزشي ، هنري ، ورزشي ، سياسي و اجتماعي پيش بيني شده است .
وي ديدار با خانواده هاي شاهد نيروي انتظامي ، سخنراني در مدارس ، ديدار با مسئولان ، جلسات سخنراني و پرسش و پاسخ و همچنين حضور در نماز جمعه و ارائه گزارش به مردم را از اهم اين برنامه ها عنوان نمود.