گزارش تصویری از مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش و پرورش مهریز