گزارش تصویری از برگزاری باشکوه مراسم دعای عرفه در مهریز