گزارش تصویری از آیین تودیع و معارفه فرماندار مهریز-قسمت اول