کمیسیون اجرایی آیین نامه مدیریت امینی حمل و نقل سرانه رانندگی در مهریز برگزارشد

مهمترین موضوع این کمیسیون که با حضور رستگاری معاون فرماندار و دیگر مسئولین ذیربط برگزار شد شکل گیری کمیته ای جهت بررسی عملکرد یگان های امدادی در تصادفات بود.
آمادگی و تامین وسایل نقلیه مورد نیاز برای خدمات رسانی هنگام تصادفات،  تهیه آمولانسی مخصوص شهرستان جهت حمل جسد، ساخت ایستگاه امداد جاده ای بین راهی یزد -خاتم از موضوعات دیگری بود که در این جلسه بحث و بررسی شد.