پبام

ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاشهای چندین ساله آقای سیدجلیل عقیلی،انتصاب شایسته آقای حسن حاضری را به سمت مدیر جدید آموزش و پرورش شهرستان تبریک عرض نموده و امید موفقیت و سربلندی را برای شما خواستاریم. 

احمدعلی زارعزاده، فرماندار مهریز