فرماندار مهریز در بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان

نقش ثبت احوال در انتخابات کلیدی است

رضا زارع زاده در بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان مهریز با تأکید بر اینکه اقدامات ثبت احوال تاثیرگذار بر فعالیت همه دستگاه ها است، گفت: در انتخابات امسال نقش ثبت احوال تأثیرگذار و کلیدی است.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان مهریز رضا زارع زاده در بازدید از اداره ثبت احوال شهرستان مهریز با تأکید بر اینکه در انتخابات امسال نقش ثبت احوال بسیار مهم، تأثیرگذار و کلیدی خواهد بود، خطاب به کارکنان ثبت احوال گفت: قانون مداری و جدیت شما در مشارکت حداکثری مردم بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

همچنین مهدی مصدق رئیس اداره ثبت احوال مهریز درباره تمهیدات صدور شناسنامه جدید با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات گفت: برای تسهیل در کار افرادی که درخواست صدور شناسنامه جدید داشته اند تمهیداتی اندیشیده شده تا با مشکلی مواجه نشوند.