/ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز، به مناسبت گرامی داشت روز دختر و سالروز قیام ۱۵ خرداد، فرماندار مهریز و دستیار جوان فرماندار، میزبان جمعی از فعالین بسیج دانشجویی خواهران شهرستان بودند.
در این نشست صمیمی ابتدا دانشجویان به بیان نکته نظرات و دغدغه های خویش پیرامون مسائل مختلف شهرستان پرداختند و سپس گزارش کار بسیج دانشجویی مهریز توسط مسئول بسیج دانشجویی ارائه گردید.
در پایان محمد دهقان بنادکی، فرماندار مهریز ضمن تقدیر از زحمات این دانشجویان و بیان مطالبی پیرامون دغدغه های ایشان، خواستار ورود جدی، تخصصی و سازمان یافته جوانان شهرستان، به ویژه دانشجویان به مسائل اساسی مهریز شدند.

۱۴۰۱/۰۳/۱۳
روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز