نرخ جدید نان اعلام شد

در راستاي هدفمندي يارانه ها ، قيمت جديد نان در مهریز اعلام شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان مهریز ، در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه نان و اصلاح قيمت هاي مرتبط ، قيمت هاي جديد نان به شرح زير اعلام شد.

نوع نان                                                         وزن چانه به گرم                          قيمت نان به ريال


تافتون تنوري        ( ساده)                                           420                                            1500
تافتون تنوري        ( با تخمه مرغوب)                               420                                            1750
تافتون ماشيني    (عربي و ضخيم)                                 260                                              900
تافتون ماشيني    (فريوري)                                          250                                              900
تافتون حرارت غيرمستقيم                                            340                                             1250
سنگك ساده                                                             700                                            2800
سنگك با تخمه مرغوب                                                 700                                            3000
بربري ساده                                                              470                                             1750
با تخمه مرغوب                                                          470                                             2000
لواش تنوري                                                              200                                              700
لواش ماشيني                                                          220                                              700

شهروندان مي توانند در صورت وجود هرگونه سؤال ، تخلف و يا شكايت مراتب را به شماره 124 اعلام نمايند.