نامزدها قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی را رعایت کنند

نامزدها قانون شفافیت هزینه‌های انتخاباتی را رعایت کنند

برزگر اعلام کرد: پس از ابلاغ قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی توسط رئیس‌ محترم جمهور به وزارت کشور، این قانون را به نامزدها و داوطلبین انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه مهریز ابلاغ کرده ایم.

رییس ستاد انتخابات مهریز افزود: ماده ۷ این قانون، ناظر بر این است که نامزد‌ها باید پس از افتتاح حساب نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، مشخصات آن را به فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه اعلام کنند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری مهریز با اشاره به این که فرایند افتتاح حساب بانکی و اعلام آن به فرمانداری‌ها بایستی از زمان ابلاغ این قانون تا پیش از آغاز فرصت قانونی تبلیغات انتخاباتی (۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸) توسط نامزد‌ها انجام شود، افزود: طبق ماده ۸ همین قانون نامزد‌ها موظفند فردی را به عنوان نماینده مالی خود تعیین کنند و مشخصات وی را تا پیش از شروع زمان تبلیغات به فرمانداری‌ها اعلام نمایند.
 
وی در ادامه افزود هرگونه واریز و برداشت از حساب مذکور می بایست مطابق با قانون فوق صورت گیرد و پرداخت کننده و دریافت کننده وجه و نحوه هزینه کرد کاملا مشخص باشد.