معاون فرماندار به همراه چند تن از پرسنل فرمانداری از رئیس دفتر امام جمعه عیادت کردند

حجت الاسلام ناصر دهقانی زاده  چندی پیش در اثر صانحه تصادف دچار شکستگی در زانوی پای چپ شدند .

شفای عاجل ایشان را از درگاه حق تعالی مسئلت داریم.