مدیر کل اداره تعاون استان بر ضرورت تسریع در انجام کارها در جهت بهره برداری از طرح مسکن مهر تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در جلسه ای که به منظور تامین خدمات زیربنایی آب ، برق، گاز و تلفن مسکن مهر مهریز با حضور فلاح زاده مدیرکل اداره تعاون استان، کیانی مقدم فرماندار مهریزو دیگر مسئولین ذیربط در محل فرمانداری برگزار شد فلاح زاده مدیر کل اداره تعاون استان بر ضرورت تسریع در انجام کارها در جهت بهره برداری از طرح مسکن مهر در این شهرستان تاکید کرد.
کیانی مقدم فرماندار مهریز نیز بر ضرورت تشکیل کمیته حفاری جهت اعطای مجوزهای لازم برای تامین خدمات زیربنایی آب ، برق، گاز و تلفن مسکن مهر تاکید و از مسئولین شهرستان خواست تا با همکاری و هماهنگی لازم و حفظ کیفیت مطلوب ساختمانها، بر امور ساخت و ساز مسکن مهر در این شهرستان سرعت ببخشند.