فرماندار مهریز در جلسه شورای اداری شهرستان

مدیران در انتخابات مجلس، بی‌طرف باشند

رضا زارع زاده در جلسه شوزای اداری شهرستان مهریز گفت: مدیران اجرایی طبق مقررات باید اصل بی‌طرفی کامل را در تمام مراحل برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دقیق رعایت کنند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز رضا زارع زاده در شورای اداری شهرستان افزود: هرگونه حمایت و دخالت مدیران در انتخابات پیش‌رو طبق مقررات تخلف محسوب می‌شود و باید از آن به جد پرهیز کرد.

وی ادامه داد: باید مدیران اجرایی در هر پست و مقامی که هستند فقط طبق مقررات ماموریت‌های خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم، حداکثری، قانونمند و  پرشور فراهم کنند .

مقام عالی دولت در شهرستان مهریز اظهار داشت: جلب اعتماد مردم برای مشارکت در انتخابات در گرو رعایت دقیق قانون و رعایت بی‌طرفی است  که سهل‌انگاری در آن از هیچ فردی پذیرفته نیست.

زارع زاده مهریزی تاکید کرد: پاسداری و امانت‌داری از آرا مردم موجب جلب اعتماد آنها به نظام و انقلاب اسلامی است و توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب می‌کند.

سسی