مجمع عمومی دهیاری های بخش مرکزی مهریز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، رستگاری معاون فرماندار در این نشست بر ضرورت پاسخگویی به مشکلات مردم در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تاکید و بررسی مشکلات و کمبودهای مردم در روستاها را از وظایف دهیاران دانست.
در ادامه نیز زارع رئیس اداره تعاون مهریز در خصوص ایجاد اشتغال و توسعه بخش تعاون در مناطق روستایی کشور از طریق دهیاریها و تشکیل شرکت تعاونی دهیاری ها و شرکت های تعاونی توسعه روستایی، دهیاران را توجیه و گفت: دهیاران می بایست نسبت به اطلاع رسانی مناسب در سطح روستا و همچنین شناسایی، ترغیب و سازماندهی جوانان جویای کار بسترهای لازم جهت ایجاد تعاونی در روستا را فراهم نمایند.
گفتنی است بخش مرکزی مهریز دارای 43 نفر دهیار می باشد.