معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری یزد

قهر کردن با صندوق رای، مشکلات را حل نمی‌کند

ترحمی با تاکید براینکه قهر کردن با صندوق رای مشکلات را حل نمی‌کند؛ افزود: دشمن باید بداند مردم با علم به مشکلات همراهی می‌کنند و حضور مردم می‌تواند پشتیبان دولت، کشور و تعیین سرنوشت خودشان باشد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان مهریز، احمد ترحمی در نشست ستاد انتخابات شهرستان مهریز با بیان اینکه همه رسانه های خارجی برای انتخابات ایران صف کشیده اند گفت:  دشمنان به دنبال این موضوع هستند که روی حضور مردم فشار ایجاد کنند.


معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری یزد با بیان اینکه دشمنان نظام  می‌خواهند بر روی اندک عدم حضور مردم در انتخابات این گونه نشان دهند که نظام پشتیبانی مردم را از دست داده است افزود  دشمن باید بداند مردم با علم به مشکلات همراهی می‌کنند و حضور مردم می‌تواند پشتیبان دولت، کشور و تعیین سرنوشت خودشان باشد.

ترحمی با تاکید براینکه قهر کردن با صندوق رای مشکلات را حل نمی‌کند؛ افزود: نقش رسانه ها و کمیته های اطلاع رسانی در حضور حداکثری مردم در انتخابات مهم است، زیرا بسیاری از مردم اطلاعات خود را از این رسانه دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای انقلاب تا کنون مردم، عنصر و محور اساسی حکومت در جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شوند گفت: مردم همواره در صحنه‌های مختلف حضور و مشارکت جدی داشتند.