مدیرکل امور مالیاتی یزد در مهريز:

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز:منوچهر اسدی روز شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس امور مالیاتی مهریز افزود: ارتقا فرهنگ مالیاتی در جامعه از مسائل مهم است و باید فرهنگ سازی و آگاه بخشی برای تحقق بیشتر آن تلاش کرد.
وی ادامه داد: تاکنون برای ارتقای فرهنگ مالیاتی کارهای بسیار خوبی انجام گرفته و قطعا همچنان باید با اطلاع رسانی و فعالیت های فرهنگی در راستای رسیدن به اهداف و وظایف محوله اقدام کرد.
همچنین فرماندار مهریز گفت: فرهنگ پرداخت مالیات باید با فعالیت های فرهنگی و اطلاع رسانی به موقع در جامعه ارتقا یابد و آحاد مردم در جریان فعالیت های مالیاتی قرار گیرند.
سید محمد رستگاری افزود: اخذ مالیات موجب توسعه و آبادانی می شود و همکاری مودیان در پرداخت آن موجب رفاه همگان و پیشرفت منطقه است.
در این جلسه ضمن قدردانی از محمد رضا عابدی به جای وی علی ابویی به عنوان رئیس امور مالیاتی مهریز معرفی شد.
مرکز شهرستان 50 هزار نفری مهریز در 30 کیلومتری شهر یزد قرار دارد.