/ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز، جلسه هماهنگی مقابله با آفت مگس مدیترانه ای با حضور فرماندار شهرستان،معاون فرمانداری، بخشدار مرکزی و نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی یزد برگزار و با توجه بر تاکید فرماندار در آگاه سازی و اطلاع رسانی این آفت و روش های مقابله، مقرر گردید کلاس های آموزشی و توجیهی ویژه کشاورزان برگزار گردد.
در این جلسه تاکید شد ضرورت دارد کشاورزان در کنترل و مهار این آفت، مشارکت فعال داشته باشند که اگر این آفت گسترش پیدا کند غیر قابل کنترل می باشد و خسارت زیادی را به بار می آورد.