فرماندار مهریز: مهارت آموزی، محور برنامه های تابستانی دانش آموزان باشد

فرماندار مهریز گفت: مهارت آموزی بر اساس نیاز و علاقه باید محور برنامه های غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان این شهرستان قرار گیرد.

رضا زارع زاده مهریزی، یکشنبه شب در جمع مدیر و معاونان آموزش و پرورش این منطقه افزود: باید از همان ابتدا دانش آموزان را با برگزاری دوره های آموزشی مفید با مهارت های مختلف زندگی آشنا کرد.

وی ادامه داد: همکاری اداره ها و نهادهای مختلف و بهره گیری از تمام ظرفیت ها برای برگزاری کارگاه ها و کلاس ها بر حسب ضرورت باید محور برنامه ریزی و اقدام قرار گیرد.

فرماندار مهریز اظهار داشت: اگر دانش آموزان در کنار مباحث علمی و فرهنگی با مهارتی که علاقه دارند و مورد نیاز جامعه است آشنا شوند در آینده برای آنها مفید است.

زارع زاده مهریزی خاطر نشان کرد: برنامه محوری و کار و فعالیت جدی برای رسیدن به اهداف در راستای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان موضوع مهمی است.

وی ایجاد هماهنگی در بخش‌های مختلف و دوری از موازی کاری را برای رسیدن به اهداف ضروری ذکر کرد.

همچنین مدیر آموزش و پرورش مهریز گفت: برنامه‌های تابستانی با حضور دانش آموزان علاقه مند در شهر و برخی روستاها آغاز شده است.

سیدعلی کارآموز افزود: این کلاس ها برای دختران و پسران در رشته‌های مختلف تا پایان تابستان ادامه دارد.