فرماندار مهریز بر تسریع در تکمیل مسکن مهر در این شهرستان تاکید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در جلسه ای که با حضور مسئولین و پیمانکاران مسکن مهر در محل فرمانداری مهریز برگزار شد کیانی مقدم فرماندار این شهرستان بر تسریع در تکمیل مسکن مهر تاکید کرد.
فرماندار مهریز همچنین از مسئولین شهرستان خواست تا با همکاری و هماهنگی لازم و حفظ کیفیت مطلوب ساختمانها، بر امور ساخت و ساز مسکن مهر در این شهرستان سرعت ببخشند.
گفتنی است 371 واحد مسکن مهر در سه شهرک شهید رجایی، شهید بهشتی و شهید علی زارع در مهریز در حال ساخت می باشد.
با پیگیری ها و اصرار فرماندار مهریز، پیمانکاران مسکن مهر قول اضافه کردن نیروی کاری در پروژه ها را داده که یکی از پروژه ها افزایش نیروی آن از 120 نفر به 240 نفر تا هفته آینده خواهد رسید.
در پایان نیز پیمانکاران قول تسریع در ساخت و سازها و تکمیل 40 واحد از مسکن مهر برای مرحله اول در این شهرستان را تا پایان هفته آتی دادند که از این تعداد 25 واحد در شهرک شهید رجایی، 6 واحد در شهرک شهید علی زارع و 8 واحد نیز در شهرک شهید بهشتی در پایان هفته آتی تکمیل خواهد شد.