فرماندار مهریز در بازدید از داروخانه های شهرستان

عملکرد و ارائه خدمات دارویی و بهداشتی در مهریز مطلوب است

در راستای ارزیابی عملکرد و چگونگی ارائه خدمات دارویی به عموم مردم شهرستان مهریز، فرماندار مهریز بصورت سرزده از داروخانه های سطح شهر بازدید بعمل آورد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز ، در راستای  ارزیابی عملکرد و چگونگی ارائه خدمات دارویی به عموم مردم شهرستان مهریز، فرماندار شهرستان ، بصورت سرزده از داروخانه های سطح شهر  بازدید بعمل آورد .
رضا زارع زاده گفت : لازم است کلیه داروخانه های سطح شهرستان  بصورت مستمر توسط کارشناس مربوطه مورد بازدید قرار گیرند .
فرماندار مهریز افزود ارائه خدمات دارویی و بهداشتی و عملکرد داروخانه های سطح شهرستان مطلوب می باشد.