ساخت آتشنشانی دهستان بهادران در دستور کار فرمانداری مهریز

رضا زارع زاده گفت : دهستان بهادران در مسیر جاده اصلی تهران، بندرعباس در مقابله به موقع و مناسب با حوادث و کاهش تلفات جانی و مالی به ایستگاه فعال آتش‌نشانی نیاز دارد و ساخت این مرکز در دستور کار فرمانداری مهریز قرار دارد

فرماندار مهریز گفت: ایجاد ایستگاه آتش‌نشانی در مسیر جاده تهران ، بندرعباس، وجود دهستان بهادران ، روستاهای زیاد و برخی واحدهای بزرگ تولیدی و معدنی و جمعیتی افزون بر هفت هزار نفر و تردد زیاد وسایل نقلیه در این مسیر بسیار ضروری است که برای حل معضل تاکنون جلسه‌های مکرر برگزار شده است .

 

رضا زارع زاده مهریزی افزود: در این خصوص به دنبال جانمایی محل مناسب و همچنین جلب مشارکت و همراهی خیران و  سرمایه‌گذاران در کنار حمایت‌های دولتی هستیم که در این  خصوص جدی پیگیری و اقدام می‌شود و جای نگرانی نیست و بدون شک همراهی مردم در تمام امور مورد نیاز است .

 

وی اظهار کرد: هم‌اکنون به علت بعد مسافت شهر مهریز تا منطقه بهادران و مسجد حضرت ابوالفضل (ع) حدود ۷۰ کیلومتری فاصله وجود دارد که نمی توان سریع نسبت به پوشش منطقه اقدام کرد، بنابراین ایستگاه مناسب در این محل امسال در اولویت است و به امید خدا با همت و همراهی خیران محقق می‌شود.