/ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز، دهقان بنادکی فرماندار و شکری بخشدار مرکزی مهریز عصرامروز در تهران با جمیلی رییس هیات مدیره شرکت زرین معدن آسیا به منظور پیگیری ساخت مدرسه خیری روستای گردکوه شهرستان دیدار و گفتگو کردند.

۱۴۰۱/۰۳/۰۹

روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز