به مناسبت روز جهاني پست :

به مناسبت روز جهانی پست فرماندار مهريز با حضور در اداره پست ضمن بازدید از دوایر داخلی با پرسنل زحمتکش این اداره دیدار و گفتگو کرد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز سيد محمد رستگاري فرماندار مهريزبه همراه سيد علي كارآموزمدير آموزش و پرورش شهرستان  طی بازدیدی از اداره پست  مهريز روز جهانی پست(17مهر) را به کارکنان آن اداره تبریک و از زحمات آنان تشکر و تقدیر نمود.

 


photo_2017-10-14_09-54-06.jpg photo_2017-10-14_09-54-02.jpg photo_2017-10-14_09-53-59.jpg photo_2017-10-14_09-53-56.jpg photo_2017-10-14_09-53-53.jpg photo_2017-10-14_09-53-50.jpg photo_2017-10-14_09-53-47.jpg photo_2017-10-14_09-53-33.jpg
بله