در طی اعتراض اهالی کنج کوه مهریز به خرابی محور کنج کوه ، فرماندار مهریز همراه با رئیس اداره راه و ترابری شهرستان از عملیات بهسازی این محور بازدید کردند.

گفتنی است نیمی از مسیر سی کیلومتری مهریز از کنج کوه تا تنگ چنار خاکی بوده که عملیات زیرسازی و پل سازی، و بهسازی این مسیر توسط اداره راه و ترابری مهریز در حال اجراست که در این بازدید پیمانکار این پروژه قول مساعد داد که این عملیات در اسرع وقت تکمیل شد.
کنج کوه مهریز شامل بیش از 20 روستا بوده با جمعیتی بیش از 3 هزار نفر.