حجت الاسلام آسوده به عنوان رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مهریز معرفی شد.

حاتمی مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان در این مراسم حفظ ، نگهداری و مرمت مساجد و امامزادگان، تایین هیات امنای مساجد، برگزاری محافل قرآنی و فرهنگی و اطعام فقرا را از اهم وظایف اوقاف و امور خیریه دانست و گفت : باید دید مردم به اوقاف اصلاح شود .
زارعزاده فرماندار مهریز نیز ضمن تقدیر از فعالیت های اوقاف و امور خیریه گفت : باید اعتماد مردم را به اوقف افزایش داده و نحوه استفاده از مالهایی که مردم وقف می کنند بیشتر اطلاع رسانی شود.