جلسه کارگروه اشتغال شهرستان مهریز برگزار شد.

مصطفی اعیان با توضیح اینکه رویکرد جدید صندوق مهر امام رضا(ع) در سالجاری تاکید بر مشاغل کارفرمايي و کارآفريني و توجه به صنایع پایین دستی با اشتغالزایی مستقیم حداکثر 10 نفر بوده و سقف وام نیز از سیصد میلیون ریال به یک میلیارد ریال افزایش یافته است ، افزود : فارغ التحصیلان، مخترعان، نخبگان و جوانان کارآفرین در اولویت پرداخت تسهیلات قرار داشته و به طرحهای تایید شده آنها تسهیلات با کارمزد 4 درصد پرداخت می گردد .

بررسی نیازسنحی و پیشنهادات در زمینه رسته ها و رشته های موجود یا رشته ای جدید، صدور مجوز بهسزی به واحدهای دامداری و مساعدت از طرف جهاد کشاورزی، معرفی یک نفر از هر ارگان بعنوان کاربر سایت صندوق مهر در ارگان مربوطه، و پرداخت تجهیزات برای راه اندازی واحدهای تولیدی از مصوبات این جلسه بود.

اعیان در پایان گفت : صندوق مهر امام رضا(ع) استان یزد طی دو سال متوالی در سالهای 87 و 1388 از لحاظ پرداخت تسهیلات و همچنین نظارت بر فعالیت طرح ها رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده به طوری که هم اکنون 92 درصد طرح هایی که اقدام به اخذ تسهیلات از این صندوق نموده اند فعال می باشند.