جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان مهریز با حضور فرماندار، امام جمعه واکثریت اعضای این شورا در اداره فرهنگ وارشاداسلامی این شهرستان برگزار شد.

سیدرضاآقایی رییس اداره ارشاد شهرستان مهریزو دبیر شورای فرهنگ عمومی این شهرمطالبی در خصوص کلیات این شورا وظایف و ترکیبات آن را بیان و با تاکید بر اهمیت پیشگیری از آسیب های فرهنگی واجتماعی شهر گفت:این فریضه اسلامی باید ابتدا  توسط کلیه اعضای شورای فرهنگ عمومی اجرا گردد تا در جامعه گسترش یابد.

در ادامه این جلسه فرماندار شهرستان مهریز گفت: فرهنگ عمومی مقوله ای گسترده و فراگیر است وباید از ظرفیت های این شورا در پیشبرد مسائل فرهنگی شهرستان استفاده کرد.سیدمحمد رستگاری در ادامه افزود:مصوبات جلسه شورای فرهنگی عمومی لازم الاجراست وباید در مسائل فرهنگی شهر جدی ورود کنیم وجهت اجرا این مصوبات حلقه اتصال می بایست برقرار باشد وحضور مردم بایستی در خیلی از مسائل فرهنگی عمومی فعال باشد ومشارکت مردمی لازمه کار می باشد ودر هرجلسه موارد اولویت و آسیب شهرستان انتخاب وخروجی آن هم در همان جلسه مشخص شود.

در ادامه امام جمعه شهرستان مهریز با اشاره به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، فرهنگ را جز اساسی ترین مسائل جامعه دانست وافزود : در این راه  باید  از رهنمود های رهبر انقلاب استفاده کنیم  و مانع  نفوذ دشمن از طریق فرهنگی شویم وهمانطور که رهبری نسبت به فرهنگ عمومی تأکید دارند واصلاح فرهنگ عمومی از همه کارها مهمتر است اظهار داشت:دشمن تمام شبکه های سیاسی و ابزارخودش را به کار می برد که به اعتقادات دینی ومذهبی ما ضربه بزندو ما بایستی از این موضوع غفلت نکنیم و در مسائل فرهنگی عمومی به طور جد ورود پیدا کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد:باید آسیب های شهرستان با یک موضوع کار شود وپیگیری لازم انجام تا به سرانجام برسانیم وخروجی جلسات شورای فرهنگ عمومی بایستی طوری باشد که ما در جامعه اثار و برکات آن را در کمتر کردن آسیب های اجتماعی و سبک زندگی اسلامی و پیشگیری از معضلات شاهد باشیم

وی از اعضای شورای فرهنگ عمومی خواست تا در این زمینه فعالیت های لازم را انجام دهند.و ادارات دیگر هم مشارکت داشته باشند وی همچنین بستر نماز جمعه را بستر خوبی برای اطلاع رسانی و آموزش های نهادها وادارات برشمرد.درادامه اعضای شورای فرهنگ عمومی به ارائه راهکارها و نظرات در مقوله مسائل اجتماعی پرداختند