به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز به نقل از شركت سهامي آب منطقه اي يزد؛ سید محمد طباطبائی  در مورد جداسازی شبکه آبیاری فضای سبز از شبکه آب شرب ابرازداشت: سیاست کلی دولت و وزارت نیرو جداسازی انشعاب آبیاری فضای سبز  از شبکه  آب شرب شهری و روستائی  ، استفاده از آب خام  تصفیه نشده  و آب چاه های بی کیفیت  برای آبیاری  فضای سبز می باشد  .

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد  از شورای حفاظت از منابع آب استان و شهرستانها  خواست تا با توجه به مصوبه شورای  عالی  آب کشور هیچ انشعاب جدیدی توسط شرکت آب و فاضلاب به شهرداری ها اختصاص داده  نشود و انشعابات موجود هم قطع و به جای آن از آب چاه هایی که مناسب شرب نمی باشد، استفاده نمایند.

این مقام مسئول  در مورد  اجرای طرح خاموشی زمستانه چاه های کشاورزی خاطر نشان ساخت: کشاورزان از اجرای این طرح استقبال نموده اند  و طرح خاموشی باعث ایجاد آمادگی در کشاورزان جهت تحویل حجمی  آب از طریق کنتورهای هوشمند نصب شده بر روی چاه ها می شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد  افزود:  در سال جاری  برای اجرای این طرح برنامه ریزی شده  که تا  پانزدهم شهریور ماه سال جاری برنامه کلی خاموشی زمستانه چاه های  کشاورزی  تهیه و  با هماهنگی جهاد کشاورزی و کشاورزان در مورد زمان و نحوه اجرای طرح، در فصول پائیز و زمستان سال جاری جمعاً به مدت 45 روز چاه های کشاورزی در کل استان یزد  خاموش می شود.

وی ادامه داد :  در سال گذشته  با اجرای طرح خاموشی زمستانه چاه های کشاورزی حدود 45 میلیون متر مکعب آب به نفع سفره  آب زیرزمینی صرفه جوئی شده است.

 درادامه  رئیس اداره منابع آب حوزه مرکزی  ابراز داشت: متوسط بارندگی استان 93.8  میلیمتر یعنی 2.5 برابر کمتر از متوسط کشوری و 8 برابر کمتر ازمتوسط جهانی است.  همچنین میانگین بلند مدت بارش استان  یزد از  همه استانها  پایین تر می باشد  و این یعنی باید تدابیری اندیشیده شود تا  آبهای زیرزمینی هم از نظر کیفی و کمی حفظ گردد.

عباس دهقان ابراز داشت  : به منظور صیانت از سفره های آب زیرزمینی، وزارت نیرو مکلف است با تأمین هزینه از سوی مالکین چاه ها حداکثر طی 2سال پس از تصویب  قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری، نسبت به نصب کنتور هوشمند برای تحویل حجمی آب در کلیه چاه ها  اقدام نماید.

 وی  در مورد قابلیت های کنتورهای هوشمند افزود: کنتور هوشمند قابلیت مدیریت ،کنترل  برداشت آب  طبق مجوز چاه  و تحویل حجمی آب به  بهره برداران را  دارد.

رئیس اداره منابع آب حوزه مرکزی با بیان این مطلب که با افرادی که  به ساخت استخرها  و مخازن  ذخیره ای در بالا دست  حوضه های آبریز  اقدام می نمایند  برخورد میشود   ابراز داشت:  در سال آبی جاری  با اعتراض مردم ، استخرهایی که در بالادست حوضه شیر کوه ساخته شده بودند  تخلیه و به نفع سفره آب زیرزمینی و قنوات پائین دست  در بستر رودخانه رها شد  و جمعاً به مدت 40 روز آب در بستر رودخانه ها رهاسازی  و این اقدام منجر به احیاء حدود 80 قنات شد.

گفتنی است در پایان جلسه اعضاء نظرات و پیشنهادات خود را در مورد دستور کار جلسه ارائه دادند.