زارع زاده فرماندار مهریز

تلاش فراگیر در مسیر توسعه و پیشرفت کشور

رضا زارع زاده در بازدید از صنایع مهریز گفت دولت برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی مصمم است و باید همه تلاش کنیم از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در مسیر توسعه و پیشرفت کشور استفاده کنیم.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز رضا زارع زاده در بازدید از صنایع مهریز گفت دولت برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی مصمم است و باید همه تلاش کنیم از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در مسیر توسعه و پیشرفت کشور استفاده کنیم.

فرماندار مهریز افزود : با تمام توان برای تحقق شعار سال و عمل به منویات مقام معظم رهبری (مدظله) ، تلاش مستمر و برای اعتلای ایرانی سربلند همت و کار مضاعف خواهیم داشت.

ککک