معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی در سفر به مهريز:

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر تدوین کتاب فرهنگ عامه و مفاخر و مشاهیر در سطح کشور تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز و نقل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كشور ،سید عباس صالحی در سفر به  شهرستان مهریز افزود: تهیه ، چاپ و انتشار کتاب فرهنگ عامه و مفاخر و مشاهیر جزو ضروریات است و دولت از آن حمایت می کند.
وی ادامه داد: در این خصوص در سطح کشور کارهای بسیار خوبی در سال های گذشته انجام گرفته و باید با همکاری بخش های مختلف اقدام های شایسته تری بعمل آید.
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: برگزاری جشنواره های مختلف بر حسب نیاز و شرایط مناطق مختلف کشور و همچنین تجهیز کتابخانه ها نیز باید پیگیری شود.
صالحی گفت: توجه به هنرمندان و فراهم کردن زمینه فعالیت و مشارکت در برنامه های مختلف و تهیه آثار فاخر نیز از مسائل مهمی است که با قوت در سطح کشور مورد عنایت است.

همچنين در دیدارسید محمد رستگاری  با سيد عباس صالحي ،فرماندار مهريز  ضمن اشاره به ظرفیتهای بالای شهرستان در زمینه های فرهنگی هنری از  معاونت وزارت ارشاد درخواست نمود  تا در زمینه چاپ کتاب فرهنگ عامه، تجهیز کتابخانه های شهرستان و هم چنین چاپ کتاب مفاخر و مشاهیر شهرستان مساعدت نمایند.